Renovering af entré og skænkestue i 2019:

Før renovering:

Efter renovering:

Huset gøres klar til renovering (02.01.2019 - 03.01.2019):

Væggene gøres klar til vandskuring, loftpladerne rives ned og vand omlægges i køkkenet (05.01.2019):

El føres ind i væggen i entréen og 3 stik opsættes i skænkestuen (06.01.2019):

Væggene lappes (07.01.2019):

Væggene vandskures (08.01.2019):

Væggene vandskures (09.01.2019):

Rengøring (12.01.2019):

Karme tilskæres, gerigter opsættes og der fuges (17.01.2019):

Rengøring, fugning og karme samt gerigter klargrøres til maling (18.01.2019):

Karme og gerigter males 1. gang (19.01.2019):

Karme og gerigter males 2. gang (20.01.2019):

Vægge grundes og forskalning opsættes (21.01.2019):

Vægge males, spot-kabler føres og brud i baggangen lappes (22.01.2019):

Loft opsættes og trappen skues fast igen ... en meget lang aften (24.01.2019):

Radiatorerne opsættes (25.01.2019).

Vægge, karme, gerigter samt radiatorer males og huset rengøres (26.01.2019):

Utæt radiator udskiftes og males.

El-installationer færdiggøres (dåser, kontakter, spot, lamper og nødskilt opsættes, udendørslampe udskiftes).

Diverse ophænges.

Slutmaling og -rengøring udføres.

(27.01.2019 ...)

Galleriskinner og billeder ophænges (14.04.2019):