Sekretær: Egon Kristensen

Telefon:     30 23 86 95

Email:       kristensen.egon@outlook.dk