Fællesspisning og generalforsamling

 
 
 
 
Velkommen til årets første fællesspisning i Toustrup Forsamlingshus

Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 18:00 - 19:30

 

Menu: 

Gammeldags oksesteg med tilbehør.

Stikkelsbær-crumble til dessert.

 

Der kan købes øl, vin og sodavand.

 

Entre:

- Voksne: 65,- kr.

- Børn under 12 år: 25,- kr.

 

Tilmelding senest lørdag den 14. februar 2015 til:

Trine Jakobsen

Mail:   tug87@live.dk

Mobil: 20216025

 

Man vælger selv, om man vil blive efterfølgende til generalforsamling,

eller om man tager hjem efter spisningen.

Det er ligeledes muligt at komme efter spisningen.

Generalforsamling i Toustrup Forsamlingshus 2015

 

Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 19:30 - 22:00

 

 

Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling i forsamlingshuset

på Johannes Jensensvej 47, 8641 Sorring.

 

Dagsorden: 

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning 2014 / 2015 fremlægges.
  3. Forelæggelse af revideret regnskab 2014 fremlægges af kassereren.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Rasmus Nørlem - genopstiller, Anette Dippel - genopstiller, Merete Nielsen - genopstiller.
  5. Valg af revisor. På valg er Ernst Bilde.
  6. Valg af suppleanter. Der skal vælges 2 suppleanter.
  7. Evt. indkommende forslag fremlægges.
  8. Evt.

Bestyrelsen glæder sig til at se engagerede medborgere, som ønsker at støtte og gøre en forskel for forsamlingshuset.

Vi byder traditionen tro på lagkage samt kaffe og the under generalforsamlingen.

Vel mødt! 

 

Inviter dine naboer og venner med - Overskuddet går til huset!